Kalendarium

Poprzedni miesiąc Lipiec 2017 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31
26 Cze 2017
12:00AM
Wakacje (26 VI - 1 IX)

 

 • Przeczytaj o wymianach międzynarodowych i programie SC w naszej szkole.

Każdy uczeń pogłębia swoją wiarę i znajomość nauki Chrystusa

 

 • przystępuje do Sakramentów Świętych (Sakramentu Pokuty, Eucharystii), uczestniczy we Mszy Świętej w niedzielę i święta oraz troszczy się o osobisty kontakt z Bogiem poprzez modlitwę,

 • troszczy się o kształtowanie prawego sumienia,

 • uczestniczy w dniach skupienia, rekolekcjach i innych formach duchowej odnowy zaproponowanych przez szkołę,

 • przyznaje się do swojej wiary i jest żywym świadectwem wobec innych - ma odwagę iść w życiu "pod prąd".

Stara się o pogłębianie więzi międzyludzkich i dojrzałość społeczną

 

 • szanuje i kocha swoich Rodziców, słucha ich rad, pomaga im
  w pracach domowych, uczestniczy w życiu rodzinnym,

 • szanuje starszych i stara się rozumieć ich potrzeby,

 • jest wrażliwy na krzywdę i cierpienia bliźnich, jest gotowy nieść im pomoc na miarę swoich możliwości,

 • jest zaangażowany w budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej (stara się nieść pomoc koleżankom i kolegom, gdy widzi ich trudną sytuację, czuje się odpowiedzialny za tworzenie atmosfery i działania wspólnoty),

 • szanuje tradycje narodowe, stara się o poznanie historii i kultury ojczystej,

 • włącza się w budowanie tradycji własnej szkoły,

 • dostrzega i szanuje piękno przyrody jako dzieła Bożego.

Przyjmuje trud samowychowania w duchu chrześcijańskiej wolności

 

 • cechuje go uczciwość i rzetelność w myśleniu i działaniu,

 • jest prawdomówny we wszystkich sytuacjach i okolicznościach,

 • jest odpowiedzialny za podjęte zadania,

 • stara się o wyrobienie silnej woli i odwagi w dążeniu do dobrych celów,

 • jest wolny od wszelkich uzależnień,

 • dba o kulturę osobistą (słowa, zachowania, wygląd zewnętrzny).

Troszczy się o rozwój intelektualny

 

 • rozwija w sobie szacunek dla prawdy i zdolność do samodzielnego myślenia,

 • rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć,

 • stara się o rozwój swoich uzdolnień i zainteresowań,

 • uczestniczy w życiu kulturalnym klasy, szkoły i środowiska,

 • rozwija swoje poczucie estetyki i kultury,

 • umiejętnie i selektywnie korzysta ze środków społecznego przekazu i komputera,

 • korzysta z dobrej lektury, czasopism, odpowiednich programów telewizyjnych i radiowych.